Mâm Ngũ Quả Tết

Bưởi năm roi

24,000 VNĐ

Bưởi đoan hùng

30,000   28,000 VNĐ

Bưởi đỏ

25,000 VNĐ

Bưởi da xanh

120,000 VNĐ

Bưởi diễn

40,000 VNĐ

Bưởi nhăn Yên Bái

100,000   99,000 VNĐ

Mâm Ngũ Quả 001

1,800,000   1,200,000 VNĐ