SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT

Bưởi da xanh

120,000 VNĐ

Gạo nếp tú lệ

40,000 VNĐ

Bưởi diễn

40,000 VNĐ